. Pelaksanaan Undang-Undang Darurat .


DARURATDARURAT TMDARURAT 13MEIDARURAT LDDARURAT BAMEMBERS
PERKARA2 YG BOLEH MENYEBABKAN MURTAD


 PERKARA2 YG BOLEH MENYEBABKAN MURTAD
a) Perkataan

Sebarang perkataan yang jelas boleh membawa kepada kufur adalah dihukum kufur (riddah) orang yang mengucapkannya.

Firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 65 dan 66 :
Yang bermaksud : “Patutkah nama Allah dan ayatNya serta Rasul Nya kamu memperolok-olok dan mengejeknya? Janganlah kamu berdalih (dengan alas n-alasan yang dusta), (kerana) sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu (melahirkan) iman..”

Di antara contoh-contoh perkataan yang membawa kepada kufur adalah seperti berikut :

1. Ingkar sesuatu yang diketahui daripada agama (islam) secara darurat seperti mengengkari keEsaan Allah, kewujudan Malaikat, Kenabian Nabi Muhammad S.A.W dan seumpamanya.
2. Menghalalkan apa yang diharamkan secara ijma’.
3. Mengharamkan apa yang dihalalkan secara ijma’.
4. Mencela Nabi Muhammad SAW atau Nabi-nabi lain atau mengejek mereka.
5. Mencela agama Islam, menghina al-Quran dan as-Sunnah dan tidak beramal dengan keduanya.
6. Mendakwa wahyu turun kepadanya.
7. Merendah-rendahkan nama Allah dan perintah Nya.

b) Perbuatan

Di antara perbuatan yang boleh membawa kepada riddah ialah :

1. Mencampakkan Mashaf al-Quran atau Kitab Hadis Rasulullah S.A.W ke tempat-tempat kotor dengan tujuan menghina.
2. Sujud kepada makhluk seperti berhala, matahari, bulan dan sebagainya.
3. Tidak mengamalkan hukum-hukum al-Quran dan as-Sunnah kerana menggangapnya tidak sesuai dengan zaman sekarang.

c) Niat

Contohnya ialah seperti berazam untuk kafir pada hari esok atau teragak-agak untuk melakukannya. Niat seperti itu menyebabkan orang itu kufur ketika itu juga.

Syarat-syarat Sah Seseorang Dikira Murtad

Para Ulama’ bersepakat meletakkan dua syarat bagi mengesahkan seseorang Islam dikira murtad.

i) Berakal. Tidak sah murtad jika orang gila dan kanak-kanak.
ii) Pilihan sendiri atau sukarela. Tidak sah murtad orang yang dipaksa sedangkan hatinya masih beriman. 


Tuesday, 22 November 2011 , 0 Comment


Disclaimer

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Blog ini dicipta khas untuk assignmet PENGAJIAN MALAYSIA yang diberi oleh pensyarah kami iaitu Ustaz Tarmizi . Blog ini akan menceritakan tentang tajuk yang telah diberkan kepada kami iaitu PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DARURAT DI MALAYSIA .


ChattingFollowers

be my follower ? thanks :)


Skin Made By : HafizZulkafly. Re-edit and Owner JOE. Others xx.